Ford Motor Company (F)

Colombia
Tiền tệ tính theo COP
Miễn trừ Trách nhiệm
43,000.00
+840.00(+1.99%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật F

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán
Mua5Trung Tính2Bán14

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán
Mua2Trung Tính2Bán5

Trung bình Động

Bán
Mua3Bán9

Tổng kết:Bán

Trung bình Động:BánMua: (3)Bán: (9)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:BánMua: (2)Bán: (5)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: BánMua: 2Trung Tính: 2Bán: 5
30/11/2023 21:45 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)36.54Bán
STOCH(9,6)75.814Mua
STOCHRSI(14)50.607Trung Tính
MACD(12,26)-3172.77Bán
ADX(14)74.759Bán quá mức
Williams %R-20.995Mua
CCI(14)-49.8987Trung Tính
ATR(14)1385Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-2880.7143Bán
Ultimate Oscillator29.994Bán quá mức
ROC-12.388Bán
Bull/Bear Power(13)-3397.068Bán

Trung bình Động

Tổng kết: BánMua: 3Bán: 9
30/11/2023 21:45 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
41652.00
Mua
42713.38
Mua
MA10
44146.00
Bán
43740.62
Bán
MA20
46858.50
Bán
46462.78
Bán
MA50
52007.40
Bán
51243.73
Bán
MA100
57483.83
Bán
54096.98
Bán
MA200
32412.44
Mua
55785.11
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển42160421604216042160421604216042160
Fibonacci42160421604216042160421604216042160
Camarilla42160421604216042160421604216042160
Woodie42160421604216042160421604216042160
DeMark--421604216042160--