CTCP Vật tư Bưu điện (PMJ)

Hà Nội
14,000
0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  0/0
 • Biên độ ngày:
  14,000 - 14,000
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Vật tư Bưu điện đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Tổng quan PMJ

Giá đ.cửa hôm trước
23,070
Biên độ ngày
14,000-14,000
Doanh thu
-
Giá mở cửa
14,000
Biên độ 52 tuần
14,000-25,200
EPS
-
Khối lượng
0
Vốn Hóa T.Trg
-
Cổ tức (Lợi suất đầu tư)
1,282.50
(11.88%)
K.Lg T.bình (3 thg)
2,000
Tỉ số P/E
-
Beta
-
Thay đổi 1 năm
-36.36%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Ngày b.cáo Doanh lợi sau
-
Bạn cảm thấy thế nào về Vật tư Bưu điện?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích CTCP Vật tư Bưu điện

Hồ sơ Công ty CTCP Vật tư Bưu điện

Hồ sơ Công ty CTCP Vật tư Bưu điện

 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000PMJ8

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết