Ford Motor Company (F)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.36
-0.20(-1.59%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
12.21-0.15(-1.21%)

Phân tích F

...
...