Ford Motor Company (F)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.43
-0.15
(-1.19%)
Đóng cửa
12.49
+0.06
(+0.48%)
Trước giờ mở cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
12.37
12.65
Biên độ 52 tuần
10.37
15.42
Khối lượng
41,139,060

Phân tích F

...