CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC)

Hà Nội
1,400
0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  0/0
 • Biên độ ngày:
  1,400 - 1,400
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 3

Tổng quan NAC

Giá đ.cửa hôm trước
3,600
Biên độ ngày
1,400-1,400
Doanh thu
-
Giá mở cửa
1,400
Biên độ 52 tuần
1,400-1,400
EPS
-
Khối lượng
0
Vốn Hóa T.Trg
-
Cổ tức (Lợi suất đầu tư)
1,140.00
(16.52%)
K.Lg T.bình (3 thg)
100
Tỉ số P/E
-
Beta
-
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Ngày b.cáo Doanh lợi sau
-
Bạn cảm thấy thế nào về Tư vấn Xây dựng Tổng hợp?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Phân tích CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Hồ sơ Công ty CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Hồ sơ Công ty CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000NAC3

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết