CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
800
0(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
800800
Biên độ 52 tuần
7002,400
Giá đ.cửa hôm trước
3,600
Giá mở cửa
800
Biên độ ngày
800-800
Biên độ 52 tuần
700-2,400
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
-42.86%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NAC?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam