CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
1,100
0(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật NAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua4Trung Tính2Bán16

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua1Trung Tính2Bán7

Trung bình Động

Bán
Mua3Bán9

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:BánMua: (3)Bán: (9)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (1)Bán: (7)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 1Trung Tính: 2Bán: 7
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)47.539Trung Tính
STOCH(9,6)27.451Bán
STOCHRSI(14)29.008Bán
MACD(12,26)-62.066Bán
ADX(14)100Mua quá mức
Williams %R-76.471Bán
CCI(14)-48.1244Trung Tính
ATR(14)434.7143Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-392.8571Bán
Ultimate Oscillator44.422Bán
ROC8.481Mua
Bull/Bear Power(13)-284.796Bán

Trung bình Động

Tổng kết: BánMua: 3Bán: 9
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
920.0000
Mua
1128.6422
Bán
MA10
1380.0000
Bán
1205.5924
Bán
MA20
1349.2000
Bán
1309.1147
Bán
MA50
1275.3800
Bán
1254.4546
Bán
MA100
729.9200
Mua
1294.5800
Bán
MA200
364.9600
Mua
1317.3202
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển1100110011001100110011001100
Fibonacci1100110011001100110011001100
Camarilla1100110011001100110011001100
Woodie1100110011001100110011001100
DeMark--110011001100--