Bank of America Corp (BAC)

Colombia
Tiền tệ tính theo COP
Miễn trừ Trách nhiệm
123,560.00
-240.00(-0.19%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua15Trung Tính0Bán5

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua7Trung Tính0Bán1

Trung bình Động

Mua
Mua8Bán4

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:MuaMua: (8)Bán: (4)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (7)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 7Trung Tính: 0Bán: 1
07/12/2023 21:45 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)57.976Mua
STOCH(9,6)96.771Mua quá mức
STOCHRSI(14)94.338Mua quá mức
MACD(12,26)811.3Mua
ADX(14)67.379Bán
Williams %R-1.252Mua quá mức
CCI(14)135.534Mua
ATR(14)2967.1429Biến Động Cao
Highs/Lows(14)7353.5714Mua
Ultimate Oscillator65.75Mua
ROC10.42Mua
Bull/Bear Power(13)11534.094Mua

Trung bình Động

Tổng kết: MuaMua: 8Bán: 4
07/12/2023 21:45 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
121744.00
Mua
121321.58
Mua
MA10
118060.00
Mua
119135.69
Mua
MA20
115110.00
Mua
118082.09
Mua
MA50
119352.60
Mua
121468.01
Mua
MA100
130861.60
Bán
128879.81
Bán
MA200
139969.55
Bán
137585.42
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển123000123160123480123640123960124120124440
Fibonacci123160123343.36123456.64123640123823.36123936.64124120
Camarilla123668123712123756123640123844123888123932
Woodie123080123200123560123680124040124160124520
DeMark--123560123680124040--