Bank of America Corp (BAC)

Mexico
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
466.65
-3.47(-0.74%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán21

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán9

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (9)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 0Bán: 9
03/10/2023 20:53 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)36.116Bán
STOCH(9,6)23.202Bán
STOCHRSI(14)37.951Bán
MACD(12,26)-2.99Bán
ADX(14)80.181Bán quá mức
Williams %R-88.214Bán quá mức
CCI(14)-111.5249Bán
ATR(14)2.7879Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-2.7857Bán
Ultimate Oscillator40.19Bán
ROC-2.293Bán
Bull/Bear Power(13)-7.914Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
03/10/2023 20:53 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
467.68
Bán
467.62
Bán
MA10
469.00
Bán
469.25
Bán
MA20
473.07
Bán
471.93
Bán
MA50
476.98
Bán
477.35
Bán
MA100
484.28
Bán
481.15
Bán
MA200
486.70
Bán
489.54
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển462.92464.51465.76467.35468.6470.19471.44
Fibonacci464.51465.59466.27467.35468.43469.11470.19
Camarilla466.23466.49466.75467.35467.27467.53467.79
Woodie462.76464.43465.6467.27468.44470.11471.28
DeMark--465.13467.04467.97--