Bank of America Corp (BACCL)

Santiago
Tiền tệ tính theo CLP
Miễn trừ Trách nhiệm
22,592.00
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
22,592.00
25,942.00
Biên độ 52 tuần
21,600.00
34,800.00
Khối lượng
50

Phân tích Kỹ thuật BACCL

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Trung Tính
Mua5Trung Tính1Bán14

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua
Mua5Trung Tính1Bán2

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Trung Tính

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:MuaMua: (5)Bán: (2)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: MuaMua: 5Trung Tính: 1Bán: 2
20/09/2023 20:25 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)0.027Bán quá mức
STOCH(9,6)76.053Mua
STOCHRSI(14)0Bán quá mức
MACD(12,26)-1246.19Bán
ADX(14)50.539Mua
Williams %R-24.822Mua
CCI(14)62.8948Mua
ATR(14)2849.7857Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-2821.2143Bán
Ultimate Oscillator5.039Bán quá mức
ROC0Trung Tính
Bull/Bear Power(13)6177.63Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
20/09/2023 20:25 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
22592.00
Bán
22592.00
Bán
MA10
22592.00
Bán
22592.00
Bán
MA20
22592.00
Bán
23204.57
Bán
MA50
26787.70
Bán
26616.46
Bán
MA100
32501.43
Bán
29574.36
Bán
MA200
32856.12
Bán
30353.67
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển23536.3424480.6723536.3424480.6723536.3424480.6723536.34
Fibonacci24480.6724480.6724480.6724480.6724480.6724480.6724480.67
Camarilla22592225922259224480.67225922259222592
Woodie2259224008.52259224008.52259224008.522592
DeMark--24008.524716.7524008.5--