Bank of America Corp (BAC)

Lima
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
30.82
+0.62(+2.05%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua17Trung Tính0Bán2

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua7Trung Tính0Bán0

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua10Bán2

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (10)Bán: (2)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (7)Bán: (0)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 7Trung Tính: 0Bán: 0
03/12/2023 23:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)63.881Mua
STOCH(9,6)80.164Mua quá mức
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)0.39Mua
ADX(14)40.37Mua
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)128.6927Mua
ATR(14)0.6Biến Động Cao
Highs/Lows(14)2.3821Mua
Ultimate Oscillator80.917Mua quá mức
ROC18.996Mua
Bull/Bear Power(13)3.314Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 10Bán: 2
03/12/2023 23:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
29.98
Mua
30.02
Mua
MA10
29.17
Mua
29.35
Mua
MA20
28.16
Mua
29.01
Mua
MA50
29.14
Mua
28.85
Mua
MA100
28.90
Mua
30.36
Mua
MA200
34.26
Bán
31.14
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển29.9329.9930.0930.1530.2530.3130.41
Fibonacci29.9930.0530.0930.1530.2130.2530.31
Camarilla30.1630.1730.1930.1530.2130.2330.24
Woodie29.953030.1130.1630.2730.3230.43
DeMark--30.1330.1730.29--