Bank of America Corp (BAC)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
26.980
0.000(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua13Trung Tính2Bán6

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua6Trung Tính2Bán1

Trung bình Động

Mua
Mua7Bán5

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:MuaMua: (7)Bán: (5)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (6)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 6Trung Tính: 2Bán: 1
02/12/2023 01:20 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)50.115Trung Tính
STOCH(9,6)81.433Mua quá mức
STOCHRSI(14)63.085Mua
MACD(12,26)-0.043Bán
ADX(14)100Mua quá mức
Williams %R-38.596Mua
CCI(14)9.0827Trung Tính
ATR(14)0.7129Biến Động Cao
Highs/Lows(14)0.0557Mua
Ultimate Oscillator64.976Mua
ROC2.82Mua
Bull/Bear Power(13)0.144Mua

Trung bình Động

Tổng kết: MuaMua: 7Bán: 5
02/12/2023 01:20 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
27.252
Bán
27.033
Bán
MA10
26.592
Mua
26.976
Mua
MA20
26.756
Mua
26.818
Mua
MA50
27.135
Bán
27.708
Bán
MA100
30.040
Bán
25.725
Mua
MA200
15.926
Mua
19.136
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển27.5827.5827.5827.5827.5827.5827.58
Fibonacci27.5827.5827.5827.5827.5827.5827.58
Camarilla27.5827.5827.5827.5827.5827.5827.58
Woodie27.5827.5827.5827.5827.5827.5827.58
DeMark--27.5827.5827.58--