Bank of America Corp Pe ADR (BAC_pe)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
20.85
-0.05(-0.23%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
20.80-0.05(-0.23%)

Phân tích Kỹ thuật BAC_pe

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua
Mua15Trung Tính4Bán3

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Trung Tính
Mua3Trung Tính4Bán3

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua12Bán0

Tổng kết:Mua

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (12)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Trung TínhMua: (3)Bán: (3)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Trung TínhMua: 3Trung Tính: 4Bán: 3
21/09/2023 07:11 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)52.209Trung Tính
STOCH(9,6)41.919Bán
STOCHRSI(14)24.981Bán quá mức
MACD(12,26)0.02Mua
ADX(14)32.102Bán
Williams %R-45.454Trung Tính
CCI(14)-34.6661Trung Tính
ATR(14)0.0729Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0Trung Tính
Ultimate Oscillator51.653Mua
ROC-0.43Bán
Bull/Bear Power(13)0.006Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 12Bán: 0
21/09/2023 07:11 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
20.84
Mua
20.84
Mua
MA10
20.85
Mua
20.85
Mua
MA20
20.85
Mua
20.83
Mua
MA50
20.74
Mua
20.76
Mua
MA100
20.66
Mua
20.71
Mua
MA200
20.64
Mua
20.64
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển20.7520.7620.7920.820.8320.8420.87
Fibonacci20.7620.7820.7820.820.8220.8220.84
Camarilla20.820.820.8120.820.8120.8220.82
Woodie20.7520.7620.7920.820.8320.8420.87
DeMark--20.7920.820.83--