Bank of America Corp (BAC)

Santiago
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
32.700
+3.340(+11.38%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua13Trung Tính0Bán7

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua6Trung Tính0Bán2

Trung bình Động

Mua
Mua7Bán5

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:MuaMua: (7)Bán: (5)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (6)Bán: (2)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 6Trung Tính: 0Bán: 2
20/09/2023 20:25 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)58.627Mua
STOCH(9,6)44.445Bán
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)-0.692Bán
ADX(14)64.89Mua
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)261.0982Mua quá mức
ATR(14)1.445Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)3.7829Mua
Ultimate Oscillator55.435Mua
ROC9.842Mua
Bull/Bear Power(13)5.58Mua

Trung bình Động

Tổng kết: MuaMua: 7Bán: 5
20/09/2023 20:25 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
29.812
Mua
30.168
Mua
MA10
28.807
Mua
29.642
Mua
MA20
29.662
Mua
30.138
Mua
MA50
32.410
Mua
33.212
Bán
MA100
38.528
Bán
35.553
Bán
MA200
38.263
Bán
36.134
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển30.38431.40730.38431.40730.38431.40730.384
Fibonacci31.40731.40731.40731.40731.40731.40731.407
Camarilla29.3629.3629.3631.40729.3629.3629.36
Woodie29.3630.89529.3630.89529.3630.89529.36
DeMark--30.89531.66330.895--