Bank of America Corp (BAC_KZ)

KASE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
30.87
+0.49(+1.61%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC_KZ

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua20Trung Tính0Bán0

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua8Trung Tính0Bán0

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua12Bán0

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (12)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (8)Bán: (0)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 8Trung Tính: 0Bán: 0
08/12/2023 16:05 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)55.363Mua
STOCH(9,6)95.381Mua quá mức
STOCHRSI(14)99.237Mua quá mức
MACD(12,26)0.07Mua
ADX(14)53.922Mua
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)81.0572Mua
ATR(14)0.0886Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0.1021Mua
Ultimate Oscillator60.651Mua
ROC1.646Mua
Bull/Bear Power(13)0.162Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 12Bán: 0
08/12/2023 16:05 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
30.86
Mua
30.86
Mua
MA10
30.84
Mua
30.82
Mua
MA20
30.72
Mua
30.78
Mua
MA50
30.65
Mua
30.58
Mua
MA100
30.21
Mua
30.06
Mua
MA200
28.95
Mua
29.38
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển30.8630.8630.8630.8630.8630.8630.86
Fibonacci30.8630.8630.8630.8630.8630.8630.86
Camarilla30.8630.8630.8630.8630.8630.8630.86
Woodie30.8630.8630.8630.8630.8630.8630.86
DeMark--30.8630.8630.86--