Bank of America Corp (BAC)

Xetra
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
25.000
-0.780(-3.03%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BAC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán20

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán8

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (8)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 0Bán: 8
03/10/2023 16:06 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)25.638Bán
STOCH(9,6)22.395Bán
STOCHRSI(14)13.969Bán quá mức
MACD(12,26)-0.231Bán
ADX(14)66.745Bán
Williams %R-93.22Bán quá mức
CCI(14)-129.498Bán
ATR(14)0.1114Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)-0.4957Bán
Ultimate Oscillator23.821Bán quá mức
ROC-3.761Bán
Bull/Bear Power(13)-0.864Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
03/10/2023 16:06 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
25.184
Bán
25.196
Bán
MA10
25.424
Bán
25.397
Bán
MA20
25.772
Bán
25.603
Bán
MA50
25.872
Bán
25.923
Bán
MA100
26.355
Bán
26.156
Bán
MA200
26.524
Bán
26.577
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển24.78624.89324.94625.05325.10625.21325.266
Fibonacci24.89324.95424.99225.05325.11425.15225.213
Camarilla24.95624.97124.98525.05325.01525.02925.044
Woodie24.7624.8824.9225.0425.0825.225.24
DeMark--24.9225.0425.08--