Bank of America Corp (BAC)

Xetra
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
26.600
-0.340
(-1.26%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
26.540
26.800
Biên độ 52 tuần
24.400
37.990
Khối lượng
3,833

Bình luận BAC

ch
sàn nào giáo dịch mã này vậy
cổ tức mã này hơi it. ae mua lấy đà tăng trưởng la chính
Tương lai sáng lạng trả cổ tức 2/12
Ngày nào trả cổ tức vậy mọi người
Triển vọng rất tốt