Bank of America Corp (BAC)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
27.90
+0.24(+0.87%)
Đóng cửa

Bình luận BAC

ch
sàn nào giáo dịch mã này vậy
cổ tức mã này hơi it. ae mua lấy đà tăng trưởng la chính
Tương lai sáng lạng trả cổ tức 2/12
Ngày nào trả cổ tức vậy mọi người
Triển vọng rất tốt