Bank of America Corp (BAC)

Xetra
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
28.340
+0.160(+0.57%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử BAC

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
28.34028.42028.42028.3200.71K+0.57%
28.18027.98028.18027.94016.33K+1.00%
27.90027.60027.96027.58012.05K+0.87%
27.66027.02027.70026.7404.45K+2.90%
26.88027.08027.08026.7008.90K-0.96%
27.14027.12027.16027.0402.15K-0.73%
27.34027.12027.34027.0003.08K+0.66%
27.16027.28027.60027.1003.84K-0.59%
27.32027.18027.40027.1403.81K0.00%
27.32027.36027.40026.78058.77K-0.15%
27.36027.42027.50027.30020.37K0.00%
27.36027.30027.48027.2205.01K+1.26%
27.02027.26027.34026.9207.23K-0.59%
27.18027.00027.34026.96020.59K+0.89%
26.94025.86027.00025.82011.14K+4.50%
25.78025.80025.94025.7801.51K+0.31%
25.70025.84025.94025.7006.25K-1.15%
26.00026.10026.30025.8603.48K-0.38%
26.10026.30026.48026.0603.52K-1.06%
26.38026.34026.50026.3202.47K-0.08%
26.40026.64026.72026.1809.64K-0.38%
Cao nhất
28.420
% Thay đổi
6.943
Trung bình
27.022
Chênh lệch
2.720
Thấp nhất
25.700