Bank of America Corp (BAC)

Mexico
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
482.60
-5.99
(-1.23%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
482.01
488.00
Biên độ 52 tuần
473.86
752.72
Khối lượng
2,703
Giá Mua/Bán
482.80 / 484.00

Dữ liệu Lịch sử BAC

Khung Thời Gian
Daily
22/08/2023 - 22/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
482.60488.00488.00482.012.70K-1.11%
488.00493.00494.91488.000.23K+0.13%
487.35493.00494.41487.350.13K-1.14%
492.98490.00493.00490.000.11K-0.52%
495.57496.00496.00490.8115.80K-0.69%
499.01504.99504.99499.000.34K+0.76%
495.25502.66502.66495.006.66K-0.79%
499.21496.99502.03492.019.68K+1.47%
491.99498.00498.00491.991.99K-0.86%
496.24490.00497.00489.020.22K+0.35%
494.50494.96495.00494.500.06K-1.08%
499.90501.37501.37495.000.21K+0.49%
497.48499.00499.05494.502.58K+0.81%
493.50493.50493.50493.500.02K0.00%
493.50496.00496.00493.500.16K+1.70%
485.25485.00489.51483.122.27K-0.30%
486.70487.00488.49486.007.11K-0.10%
487.18480.01491.87480.012.34K+1.47%
480.12480.01484.99479.022.77K-0.02%
480.22479.00480.22476.800.25K+0.04%
480.01479.92482.00479.921.77K+0.60%
477.15481.90481.90473.865.28K-1.08%
482.36493.84493.84481.000.79K-2.32%
Cao nhất
504.99
% Thay đổi
-2.28
Trung bình
489.83
Chênh lệch
31.13
Thấp nhất
473.86