CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long (VLP)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
327
-473(-59.09%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
327327
Biên độ 52 tuần
0327
Giá đ.cửa hôm trước
800
Giá mở cửa
327
Biên độ ngày
327-327
Biên độ 52 tuần
0-327
Khối lượng
2,000
KLTB (3 thg)
2,000
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về VLP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc