Johnson & Johnson (JNJ)

Xetra
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
147.50
-0.20
(-0.14%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
147.30
148.50
Biên độ 52 tuần
137.98
176.60
Khối lượng
871
Giá Mua/Bán
147.50 / 0.00

Phân tích JNJ