Johnson & Johnson (JNJ_KZ)

KASE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
161.98
+0.27
(+0.17%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
161.98
163.57
Biên độ 52 tuần
140.00
180.88
Khối lượng
2
Giá Mua/Bán
161.98 / 163.57

Phân tích JNJ_KZ