Johnson & Johnson Co DRC (JNJ)

5,242.00
+50.00(+0.96%)
  • Khối lượng:
    4,035
  • Giá Mua/Bán:
    5,231.00/5,242.00
  • Biên độ ngày:
    5,196.00 - 5,250.00

Phân tích JNJ