Exxon Mobil Corp (XOM)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
102.45
-0.54(-0.52%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
102.41-0.04(-0.04%)

Phân tích XOM

...