Bank of America Corp Pm (BAC_pm)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
21.49
-0.14
(-0.65%)
Đóng cửa
21.43
-0.06
(-0.28%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
21.47
21.73
Biên độ 52 tuần
20.77
24.49
Khối lượng
179,480
Giá đ.cửa hôm trước
21.63
Giá mở cửa
21.57
Biên độ ngày
21.47-21.73
Biên độ 52 tuần
20.77-24.49
Khối lượng
179,480
KLTB (3 thg)
97,436
Thay đổi 1 năm
-0.97%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,946,371,758
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BAC_pm?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Bank of America Corp Pm

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
213000
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B