Bank of America Corp Pl Pref (BAC_pl)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
1,180.16
+10.16
(+0.87%)
Đóng cửa
1,180.20
+0.04
(+0.00%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
1,171.00
1,183.00
Biên độ 52 tuần
1,036.88
1,319.50
Khối lượng
2,200
Giá đ.cửa hôm trước
1,170
Giá mở cửa
1,175.74
Biên độ ngày
1,171-1,183
Biên độ 52 tuần
1,036.88-1,319.5
Khối lượng
2,200
KLTB (3 thg)
8,048
Thay đổi 1 năm
-6.94%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,969,152,819
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

157.14
NVO
-0.53%

Tin tức Bank of America Corp Pl Pref

Phân tích Bank of America Corp Pl Pref

Hồ sơ Công ty Bank of America Corp Pl Pref

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
213000
Thị trường
Hoa Kỳ