Bank of America Corp DRC (BAC)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
7,128.00
+246.50
(+3.58%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
6,952.50
7,175.00
Biên độ 52 tuần
3,663.00
7,180.00
Khối lượng
7,402
Giá Mua/Bán
7,100.00 / 7,128.00
Giá đ.cửa hôm trước
6,881.5
Giá mở cửa
6,952.5
Biên độ ngày
6,952.5-7,175
Biên độ 52 tuần
3,663-7,180
Khối lượng
7,402
KLTB (3 thg)
8,901
Thay đổi 1 năm
85.72%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,969,152,819
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

5,697.50
YPFD
+1.57%
372.000
ALUA
-3.25%
769.000
PAMP
+0.93%
5,560.00
MSFT
+1.17%
10,524.00
MELI
+1.20%

Tin tức Bank of America Corp DRC

Phân tích Bank of America Corp DRC

Hồ sơ Công ty Bank of America Corp DRC

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
213000
Thị trường
Hoa Kỳ