Bank of America Corp Pl ADR (BML_pl)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
19.84
+0.16
(+0.81%)
Đóng cửa
19.82
-0.02
(-0.10%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
19.72
19.94
Biên độ 52 tuần
18.18
23.14
Khối lượng
16,351
Giá đ.cửa hôm trước
19.68
Giá mở cửa
19.75
Biên độ ngày
19.72-19.94
Biên độ 52 tuần
18.18-23.14
Khối lượng
16,351
KLTB (3 thg)
20,011
Thay đổi 1 năm
-2.02%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,969,152,819
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức Bank of America Corp Pl ADR

Phân tích Bank of America Corp Pl ADR

Hồ sơ Công ty Bank of America Corp Pl ADR

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
213000
Thị trường
Hoa Kỳ