CDS 5 năm USD Bank of America (BAC5YUSAX=R)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
90.05
+2.96(+3.40%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
90.0590.05
Biên độ 52 tuần
64.05124.81
Giá đ.cửa hôm trước
87.09
Biên độ ngày
90.05-90.05
Biên độ 52 tuần
64.05-124.81
Giá cả
-
Phạm Vi Giá Cả
-
Lãi phiếu
-
Ngày Đáo Hạn
-
Thay đổi 1 năm
-20.77%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Trái phiếu
Nhóm:CDS
Thị trường:Hoa Kỳ