Walmart Inc (WMT)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
141.60
+0.20(+0.14%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
141.60141.60141.60141.600.02K+0.14%
141.40142.52143.36141.000.61K-0.77%
142.50142.06143.08142.060.40K+0.27%
142.12144.16144.84142.000.16K-1.58%
144.40143.18144.42142.820.57K+0.47%
143.72142.48143.72142.480.45K+0.80%
142.58142.00142.58141.700.68K+0.27%
142.20141.72142.20141.720.71K-0.25%
142.56143.08143.42142.561.31K-0.36%
143.08141.74143.68141.680.16K+0.36%
142.56142.00142.86141.880.48K-0.66%
143.50144.60144.96142.782.00K-0.25%
143.86157.14157.24143.860.81K-7.85%
156.12154.58156.12154.400.30K+1.28%
154.14156.60156.84154.140.21K-1.53%
156.54155.08156.54155.080.40K+0.98%
155.02153.84155.28153.620.15K+1.10%
153.34153.28153.34152.740.16K-1.07%
155.00155.00155.00155.000.01K-0.31%
155.48153.66155.50153.660.18K+0.76%
154.30153.32154.30153.000.53K-0.09%
Cao nhất
157.24
% Thay đổi
-8.31
Trung bình
147.43
Chênh lệch
16.24
Thấp nhất
141.00