Walmart Inc (WMT)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
142.240
+1.000(+0.71%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
142.240142.240142.240142.240+0.71%
141.240143.240143.240141.0800.13K-0.79%
142.360142.020142.360142.020+0.01%
142.340144.400144.740142.3400.13K-1.39%
144.340143.280144.340143.280+0.49%
143.640142.520143.640142.520+0.83%
142.460141.940142.460141.9400.01K+0.27%
142.080141.880142.080141.880-0.17%
142.320143.280143.280142.3200.02K+0.28%
141.920141.940141.940141.920+0.06%
141.840142.420142.760141.8400.07K-1.36%
143.800145.060145.060143.8000.19K-0.77%
144.920157.240157.240144.9200.20K-6.68%
155.300154.320155.300154.3200.07K+0.10%
155.140156.560156.560155.1400.07K-0.55%
156.000154.920156.000154.9200.00K+0.94%
154.540154.000154.540154.000+1.05%
152.940153.440154.320152.9400.10K-0.66%
153.960155.140155.140153.960-0.95%
155.440153.960155.440153.9600.07K+1.05%
153.820153.740153.920153.7400.02K-0.32%
Cao nhất
157.240
% Thay đổi
-7.828
Trung bình
147.269
Chênh lệch
16.160
Thấp nhất
141.080