Walmart Inc (WMT)

Mexico
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
2,698.00
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
2,698.002,661.672,701.002,661.001.19K+1.58%
2,656.022,700.502,700.502,630.003.74K-1.65%
2,700.502,709.982,709.982,693.003.91K+0.43%
2,688.992,717.002,717.002,683.000.60K-1.03%
2,717.002,700.002,721.302,700.000.43K+0.73%
2,697.302,670.002,697.302,670.001.86K+1.22%
2,664.752,653.802,665.512,653.000.86K+0.07%
2,662.802,685.352,685.352,641.0216.98K-0.84%
2,685.352,668.002,710.002,668.001.63K+0.16%
2,681.142,690.002,730.492,675.010.89K-0.62%
2,698.002,755.002,755.002,682.003.95K-8.17%
2,937.892,922.002,940.002,920.001.01K+0.54%
2,922.002,950.002,950.002,922.000.40K-0.97%
2,950.502,986.992,986.992,950.500.18K+1.01%
2,921.012,980.002,980.002,921.010.02K+0.03%
2,920.002,884.362,920.002,884.360.04K+1.74%
2,870.002,879.002,879.002,870.002.94K-1.24%
2,905.982,899.982,915.002,899.983.08K+0.21%
2,900.002,890.002,900.002,890.005.18K+0.35%
Cao nhất
2,986.99
% Thay đổi
-6.64
Trung bình
2,783.01
Chênh lệch
356.99
Thấp nhất
2,630.00