Walmart Inc (WMT)

TradeGate
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
143.18
-1.10(-0.76%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 06/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
143.18144.62144.98142.404.68K-0.76%
144.28142.12144.38142.123.86K+1.23%
142.52141.86143.14141.564.84K+0.45%
141.88142.80143.48140.547.96K-0.66%
142.82142.16143.26141.004.54K+0.38%
142.28144.46145.18141.784.90K-1.40%
144.30143.26144.66142.905.83K+0.91%
143.00142.48143.90142.245.46K+0.31%
142.56142.08142.74141.582.89K+0.28%
142.16141.98142.20141.664.11K-0.04%
142.22143.06143.64141.884.89K-0.67%
143.18142.04143.84140.846.28K+1.02%
141.74141.70142.92141.0013.65K-0.48%
142.42144.20145.30142.3822.82K-1.07%
143.96157.16157.74143.3224.17K-7.82%
156.18154.20156.54154.103.77K+1.48%
153.90156.58157.18153.902.54K-1.87%
156.84155.46156.90155.122.27K+0.78%
155.62154.14155.62153.182.02K+1.26%
153.68153.36154.38152.501.97K+0.16%
153.44155.12155.70153.162.94K-1.01%
155.00153.80156.02153.681.83K+0.83%
153.72153.64154.32152.825.19K+0.26%
Cao nhất
157.74
% Thay đổi
-6.61
Trung bình
146.99
Chênh lệch
17.20
Thấp nhất
140.54