Walmart Inc DRC (WMT)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
21,960.00
+564.00(+2.64%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
01/11/2023 - 01/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
21,960.0021,350.0021,960.0020,689.008.47K+2.62%
21,400.0023,000.0023,799.0021,251.5010.45K-5.73%
22,700.0021,800.0022,749.0021,026.0011.14K+0.07%
22,685.0023,240.0025,000.0021,465.5013.87K-1.80%
23,100.0025,100.0025,350.0021,600.009.76K-7.19%
24,890.0023,501.0025,500.0023,501.002.80K+3.80%
23,979.0023,499.0025,000.0022,481.0012.49K+3.86%
23,087.0023,900.0023,900.0021,500.008.04K+2.64%
22,492.5023,200.0024,000.0022,112.0032.93K-0.37%
22,577.0023,750.0023,750.0022,530.0016.04K-7.95%
24,527.0024,000.0024,976.5024,000.0018.01K+0.73%
24,350.0025,489.5025,489.5023,505.005.57K-0.44%
24,457.0024,430.0025,997.0024,300.007.81K+0.87%
24,246.5023,717.5024,660.0023,000.508.08K+3.39%
23,451.5023,000.0023,767.5022,680.004.65K+1.96%
23,000.0024,000.0024,245.0023,000.005.25K-3.28%
23,780.0024,000.0024,900.0023,547.004.60K-0.87%
23,989.0024,340.0024,500.0023,772.009.33K-1.26%
24,294.5024,599.0024,855.0023,500.506.26K+0.50%
24,173.5023,450.0024,341.5023,213.006.80K+3.42%
Cao nhất
25,997.00
% Thay đổi
-6.05
Trung bình
23,456.98
Chênh lệch
5,308.00
Thấp nhất
20,689.00