Walmart Inc (WMT)

Santiago
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
160.69
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
03/11/2022 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
160.69157.44157.44157.440.01K0.00%
160.69160.69160.69160.690.16K+1.42%
158.44158.47158.47158.470.02K0.00%
158.44157.76157.76157.760.02K0.00%
158.44158.44158.44158.440.13K+2.63%
154.38154.38154.38154.380.20K+0.09%
154.24154.24154.24154.240.08K-0.66%
155.26157.12157.12157.120.03K0.00%
155.26154.82154.82154.820.01K0.00%
155.26155.29155.32155.180.61K-0.22%
155.60155.54155.60155.540.14K+0.99%
154.07154.07154.07154.070.33K+9.46%
140.76141.35141.35139.240.14K+0.15%
140.55140.52140.59140.520.13K-2.08%
143.53143.04143.87143.040.44K+0.65%
142.60142.52142.67142.520.79K-6.31%
152.20146.35146.35146.350.02K0.00%
152.20145.69145.69145.690.01K0.00%
152.20147.61147.61147.610.02K0.00%
152.20151.23152.77151.230.43K-0.65%
153.20153.15153.23153.150.05K+0.20%
152.89153.94153.94153.940.03K0.00%
152.89153.04153.13152.800.21K+0.44%
152.22152.03153.11152.030.27K+1.10%
150.57150.67150.67150.570.13K+1.39%
148.50148.70149.62148.700.05K0.00%
148.50148.50148.50148.500.10K+0.41%
147.89149.57149.57149.570.01K0.00%
147.89147.69148.96147.690.38K+4.86%
141.03141.03141.03141.030.10K-12.23%
Cao nhất
160.69
% Thay đổi
0.00
Trung bình
151.75
Chênh lệch
21.45
Thấp nhất
139.24