Walmart Inc (WMT)

Lima
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
156.62
0.00(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử WMT

Khung Thời Gian
Daily
09/07/2021 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
154.80154.80154.80154.800.08K-1.53%
154.80154.80154.80154.800.08K-1.53%
157.20157.20157.20157.201.95K-2.96%
157.20157.20157.20157.201.95K-2.96%
162.00162.00162.00162.000.04K-0.47%
162.76162.76162.76162.760.08K-0.15%
163.00162.46163.00162.461.96K+5.84%
154.00154.00154.00154.000.03K+3.36%
149.00149.00149.00149.000.01K+4.20%
143.00143.00143.00143.000.03K+8.58%
131.70131.70131.70131.700.08K+6.21%
124.00126.50126.50126.500.01K0.00%
124.00124.00124.00124.000.30K+3.42%
119.90119.90119.90119.900.30K-25.06%
160.00159.30160.00159.300.68K+1.91%
157.00157.00157.00157.000.07K+0.64%
156.00156.00156.00156.000.06K+4.56%
149.20149.20149.20149.200.07K-0.23%
149.55149.55149.55149.550.09K+3.49%
144.50144.50144.50144.500.50K+2.12%
141.50141.50141.50141.500.07K+1.40%
139.55139.55139.55139.550.50K+0.22%
139.25139.25139.25139.250.11K-6.29%
148.60148.60148.60148.600.11K+0.07%
148.50148.50148.50148.500.04K+0.41%
147.90147.90147.90147.900.02K+4.49%
141.55141.55141.55141.550.07K0.00%
141.55141.55141.55141.550.09K+0.57%
140.75140.00140.75140.000.11K+0.54%
140.00140.00140.00140.000.01K-9.56%
Cao nhất
163.00
% Thay đổi
-4.44
Trung bình
146.76
Chênh lệch
43.10
Thấp nhất
119.90