Sanofi ADR (SNY)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
54.19
-0.16(-0.29%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
53.77-0.42(-0.78%)

Phân tích SNY