Sanofi SA (SASY)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
85.13
-0.07(-0.08%)
Đóng cửa

Phân tích SASY