Sanofi SA (SASY)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
85.63
+1.13(+1.34%)
Đóng cửa

Phân tích SASY