Sanofi SA (0O59)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
85.10
-1.04(-1.21%)
Đóng cửa

Phân tích 0O59