Sanofi SA (SANp)

BATS Europe
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
86.28
+0.10(+0.12%)
Đóng cửa

Phân tích SANp