Amgen Inc (AMGN)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
249.00
-2.20(-0.88%)
Đóng cửa

Phân tích AMGN