Amgen Inc (AMGN)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
251.60
-3.60(-1.41%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử AMGN

Khung Thời Gian
Daily
23/08/2023 - 23/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
251.60252.00254.60251.600.01K-1.41%
255.20253.00255.20253.000.18K+1.19%
252.20246.40252.20246.400.02K+1.86%
247.60245.80247.60245.800.02K+0.41%
246.60245.80247.40243.600.38K+0.65%
245.00245.80247.20245.000.03K-0.65%
246.60238.40247.40238.400.59K+2.24%
241.20241.80241.80241.200.40K-1.47%
244.80243.20245.60243.200.04K+0.66%
243.20241.40243.20241.400.01K+0.33%
242.40238.00242.40236.800.06K+3.86%
233.40231.20233.40231.200.07K+0.52%
232.20235.60235.60232.200.02K-2.27%
237.60237.60237.60237.60+0.68%
236.00236.20237.00236.000.26K-1.34%
239.20236.40239.20235.800.14K+0.67%
237.60236.20237.60236.200.30K+0.85%
235.60238.20238.20235.600.03K-0.17%
236.00236.60237.60233.000.64K-0.25%
236.60236.80238.00236.600.07K-0.25%
237.20237.20237.20237.200.01K-0.25%
237.80237.00239.00235.000.20K-0.25%
238.40237.00238.40235.200.21K+0.42%
Cao nhất
255.20
% Thay đổi
5.98
Trung bình
241.48
Chênh lệch
24.00
Thấp nhất
231.20