Amgen Inc (AMGN)

BIVA
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
3,822.48
-212.52(-5.27%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử AMGN

Khung Thời Gian
Daily
14/04/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
3,822.483,823.003,823.003,820.000.06K-5.27%
4,035.004,035.004,035.004,035.000.00%
4,035.004,035.004,035.004,035.000.00%
4,035.004,035.004,035.004,035.000.05K+1.10%
3,991.103,991.103,991.103,991.10+0.63%
3,966.003,966.003,966.003,966.00+0.07%
3,963.313,963.313,963.313,963.31+1.03%
3,922.743,922.743,922.743,922.74-5.79%
4,163.804,163.804,163.804,163.800.00%
4,163.804,163.804,163.804,163.800.00%
4,163.804,163.804,163.804,163.800.00%
4,163.804,163.804,163.804,163.800.00%
4,163.804,163.804,163.804,163.800.00%
4,163.804,163.804,163.804,163.80+1.53%
4,101.154,101.154,101.154,101.150.00%
4,101.154,101.154,101.154,101.150.00%
4,101.154,101.154,101.154,101.150.00%
4,101.154,101.154,101.154,101.150.00K-4.27%
4,284.004,284.004,284.004,284.000.00%
4,284.004,284.004,284.004,284.000.00%
4,284.004,284.004,284.004,284.000.00K-2.64%
4,400.004,400.004,400.004,400.000.00%
4,400.004,400.004,400.004,400.000.00%
4,400.004,400.004,400.004,400.000.00%
4,400.004,400.004,400.004,400.000.00%
4,400.004,400.004,400.004,400.000.15K-1.02%
4,445.464,445.464,445.464,445.460.00%
4,445.464,445.464,445.464,445.46-4.28%
4,644.004,644.004,644.004,644.000.00%
4,644.004,644.004,644.004,644.00+21.49%
Cao nhất
4,644.00
% Thay đổi
0.00
Trung bình
4,206.30
Chênh lệch
824.00
Thấp nhất
3,820.00