Amgen Inc BDR (AMGN34)

44.17
-0.01(-0.02%)
  • Khối lượng:
    7
  • Giá Mua/Bán:
    41.79/56.00
  • Biên độ ngày:
    44.17 - 44.17

Dữ liệu Lịch sử AMGN34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/03/2023 - 31/03/2023
44.1744.1744.1744.17-0.02%
44.1844.1844.1844.181.40K+1.42%
43.5643.5643.5643.560.01K-1.38%
44.1744.1144.1744.110.27K-0.18%
44.2544.2044.2544.200.00K+2.05%
43.3643.3643.3643.360.10K0.00%
43.3643.3643.3643.360.70K-0.32%
43.5043.5043.5043.505.00K+0.09%
43.4643.5543.5543.360.04K-0.11%
43.5143.5143.5143.510.00K-0.89%
43.9043.9243.9243.751.50K-0.54%
44.1444.1444.1444.140.07K+2.60%
43.0243.1143.4743.020.99K-2.29%
44.0343.0144.1643.013.77K+4.24%
42.2441.6042.5241.602.00K+1.32%
41.6941.6941.6941.690.06K-0.38%
41.8542.7142.7141.680.03K-1.53%
42.5043.0443.0442.500.22K-1.85%
43.3043.3043.3043.300.01K-0.76%
43.6343.6343.6343.630.00K-0.77%
Cao nhất: 44.25Thấp nhất: 41.60Chênh lệch: 2.65Trung bình: 43.39% Thay đổi: 0.45