E.ON SE (EOANN)

250.36
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    250.36 - 250.36
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

E.ON SE đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 3

Dữ liệu Lịch sử EOANN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/03/2019 - 31/01/2023
250.36250.36250.36250.3628.42K+3.67%
241.50241.50241.50241.501.85K+14.64%
210.66210.66210.66210.66393.16K-2.18%
215.35215.35215.35215.3592.71K-2.48%
220.82220.82220.82220.8222.62K+1.70%
217.13217.13217.13217.13277.83K-10.35%
242.21242.21242.21242.214.32K+2.76%
235.70235.70235.70235.701.81K-1.29%
238.79238.79238.79238.798.87K+1.43%
235.42235.42235.42235.423.56K+1.28%
232.44232.44232.44232.445.91K+4.42%
222.61222.61222.61222.614.48K+2.26%
217.68217.68217.68217.689.88K+6.85%
203.72203.72203.72203.722.75K+4.20%
195.50195.50195.50195.504.77K+3.85%
188.26188.26188.26188.262.65K-2.12%
192.33192.33192.33192.332.03K-0.64%
193.57193.57193.57193.5713.80K+4.63%
185.01185.01185.01185.015.94K-12.11%
210.49210.49210.49210.49147.69K+3.88%
202.62202.62202.62202.622.59K+1.23%
200.15200.15200.15200.153.08K-2.42%
205.12205.12205.12205.12292.21K+1.47%
202.15202.15202.15202.153.70K-5.34%
213.56213.56213.56213.5669.39K-0.27%
214.14214.14214.14214.144.63K-0.07%
214.30214.30214.30214.303.13K-0.60%
215.59215.59215.59215.595.73K+0.77%
213.95213.95213.95213.955.19K+2.45%
208.83208.83208.83208.835.10K-16.59%
Cao nhất: 250.36Thấp nhất: 185.01Chênh lệch: 65.35Trung bình: 214.67% Thay đổi: 0.00