E.ON SE ADR (EONGY)

12.09
-0.05(-0.44%)
Sau giờ đóng cửa
12.10
+0.01(+0.05%)
- Dữ Liệu Trì Hoãn
  • Khối lượng:
    21,193
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    12.03 - 12.11

Dữ liệu Lịch sử EONGY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
12.0912.0712.1112.0521.19K-0.41%
12.1412.0312.1712.0244.92K+0.50%
12.0812.0612.1211.9753.03K-0.25%
12.1112.0812.1512.0850.01K+1.00%
11.9912.0012.0211.9217.48K+0.50%
11.9312.0012.0611.8920.65K-1.16%
12.0712.0412.1312.0422.87K-1.87%
12.3012.3112.3812.2914.83K+0.33%
12.2612.2412.3512.1748.23K+0.16%
12.2412.0412.2412.0421.12K+2.60%
11.9312.0812.0811.8448.25K-8.23%
13.0012.8013.0012.7623.69K+0.23%
12.9713.0213.0512.9434.55K-0.99%
13.1013.1513.1613.0321.34K+0.31%
13.0613.0813.1213.0036.08K+0.15%
13.0413.0013.0412.9024.79K-1.58%
13.2513.2713.2713.2023.14K-1.49%
13.4513.3113.4613.3165.42K+1.59%
13.2413.3413.3513.2418.95K-0.60%
13.3213.2113.3313.2116.09K+0.38%
13.2713.2213.3113.1855.17K+0.61%
Cao nhất: 13.46Thấp nhất: 11.84Chênh lệch: 1.62Trung bình: 12.61% Thay đổi: -8.34