E.ON SE ADR (EONGY)

12.09
-0.05(-0.44%)
Sau giờ đóng cửa
12.10
+0.01(+0.05%)
- Dữ Liệu Trì Hoãn
  • Khối lượng:
    21,193
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    12.03 - 12.11