E.ON SE ADR (EONGY)

12.09
-0.05(-0.44%)
Sau giờ đóng cửa
12.10
+0.01(+0.05%)
- Dữ Liệu Trì Hoãn
  • Khối lượng:
    21,193
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    12.03 - 12.11

Bình luận EONGY

Bạn cảm thấy thế nào về EON SE?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)