E.ON SE (EOA)

10.85
+0.20(+1.88%)
  • Khối lượng:
    1,969
  • Giá Mua/Bán:
    10.85/10.90
  • Biên độ ngày:
    10.82 - 10.85
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

E.ON SE đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử EOA

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
10.8510.8210.8510.821.97K+1.88%
10.6510.6910.7410.572.24K-1.21%
10.7810.5910.7810.593.52K+3.65%
10.4010.6110.6310.401.13K+0.68%
10.3310.3510.3810.330.80K+1.08%
10.2210.2210.2210.220.00%
10.2210.2310.2310.192.36K-0.10%
10.2310.1910.2310.191.35K-0.49%
10.2810.2810.2810.280.00%
10.2810.3510.3510.282.51K-0.58%
10.3410.3910.3910.321.19K+0.15%
10.3210.2710.3210.271.41K+1.87%
10.1410.1110.1510.111.80K+0.65%
10.0710.2310.2310.041.81K-2.71%
10.3510.3510.3610.334.55K-0.53%
10.4010.4010.4410.361.51K+0.14%
10.3910.4410.4910.395.57K0.00%
10.3910.2810.3910.282.64K+2.06%
10.1810.1510.1810.132.85K-0.78%
10.2610.2110.3210.215.89K+0.98%
10.1610.1810.2210.152.10K+0.15%
Cao nhất: 10.85Thấp nhất: 10.04Chênh lệch: 0.81Trung bình: 10.34% Thay đổi: 6.95